Oglašavajte se u FitU


Iskoristite brojne mogućnosti da se obratite i predstavite Vaš brend svim članovima Fitness Universe-a. Imat ćete publiku društveno aktivnih individualca, koji imaju sadržajan društveni život kroz direktnu interaciju ili kroz aktivnosti na društvenim mrežama. Oni će tokom uobičajenih treninga svakodnevno biti u dodiru sa Vašom reklamom.

Kroz ponudu Vam možemo približiti statistiku članova, a targetirana skupina ljudi može Vam obezbijediti dobar ROI jer ćete educirati i informisati željenu populaciju te time povećati prepoznatljivost brenda.

  • dajemo direktnu vrijednost za uloženi novac jer će Vaše oglašavanje biti kreativno, drugačije i reprezentativno na tržištu (aluminijski okviri za postere velikih i malih formata koji su u svim dijelovima Centra i LCD monitori pozicionirani na oba sprata)
  • kroz direktnu promociju ili direktnu distribuciju reklamnih uzoraka proizvoda, omogućena je lična interakcija sa krajnjim korisnikom (uzorci u svlačionicama/toaletima ili uzorci direktno na recepciji Centra)
  • najam prostora za potrebe snimanja/slikanja reklame za Vašu kampanju ili najam prostora za potrebe lične promocije na fitnes tržištu
  • nudimo mogućnost on-line oglašavanje putem naše web-stranice, FB page-a ili newsletter-a

 

Upite možete slati na:

info@fitnessuniverse.ba,
elma1@fitnessuniverse.ba

Za svaki upit postoji mogućnost kreiranja ponude isključivo personalizovane za potrebe klijenta.

Primjer