10 KM gratis upisnine

Od danas se ovaj letak dijeli na nekoliko lokacija u gradu:
-Ferhadija
-Marijin Dvor
-Improtanne centar-info pult
-Fitness Universe-recepcija
Požuriti po svoj letak jer donosioc ovog letka ostvaruje 10 KM GRATIS upisnine.