• Valentinovo
  • Kardio zona je opremljena trakama, biciklima, steperima i eliptičnim sprava marke LifeFitness.

  • Ponuda za firme