• Valentinovo
  • Kardio zona je opremljena trakama, biciklima, steperima i eliptičnim sprava marke LifeFitness.

  • Slide 2
  • 2 sale za grupne aerobne časove, 7 dana u sedmici, preko 35 grupnih časova

  • Ponuda za firme